Onbescheiden aandacht voor bescheiden vogels

Wat begon met een idee van communicatiebureau KesselsKramer monde uit tot de eerste plaats in de categorie non-profit van de allereerste Ocean Digital Creative Competition Amsterdam. Met deze winnende campagne kregen bescheiden vogels onbescheiden veel aandacht. Oktober j.l. ging de campagnevoering live op grote digitale schermen in 20 steden door heel Nederland.

Wanneer:

oktober 2021

Waar:

Meerdere locaties door heel Nederland

Wat:

Campagne 'Wij willen meer gezien worden. Ga jij ons volgen?'

Bescheiden vogels

Door verstedelijking, recreatiedruk en grootschalig agrarisch grondgebruik wordt het leefgebied van kwetsbare vogels in Nederland steeds kleiner en komen ze in de verdrukking. Zo kent de stadse mens inmiddels meer automerken dan vogelsoorten. Ze raken uit het zicht en kunnen minder op aandacht van het publiek rekenen en dat is helaas een ongunstige ontwikkeling voor deze onbekende vogelsoorten.

Neem bijvoorbeeld de huismus, zeer bekend bij het publiek en staat in de top tien van de meest voorkomende vogels, maar de grauwe klauwier – minder bekend – staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten, terwijl beide broedvogels zijn en dus allebei veel voor zouden moeten komen. 
De reden, de huismus is een stadsvogel die je eerder in de tuin ziet, de grauwe klauwier daarentegen houdt het bij de schaarser wordende, ruigere natuurgebieden en zie je minder vaak.

Verandering door bekendheid

Door het winnen van de Digital Creative Competitie wil de Vogelbescherming daar verandering in brengen. Niet alleen voor grauwe klauwier, maar ook voor alle andere vogelsoorten die in de vergetelheid raken en wel wat meer bekendheid onder het brede publiek kunnen gebruiken. Bekendheid mét en kennis over vogels, zijn de eerste stappen richting bescherming. Dit is nodig om de verscheidenheid van de soorten in stand te houden en te zorgen voor een gezonde leefomgeving en biodiversiteit in Nederland.

Vogelbescherming

De Vogelbescherming en KesselsKramer willen meer bekendheid creëren door één van de oudste reclame werkingsmechanismen in te zetten: bekend maakt bemind. Hoe vaker mensen iets zien, hoe groter de waardering ervoor. En waar men waardering voor heeft, daar is men zuinig op. Echter is het tegendeel helaas ook waar: uit het oog, uit het hart. Door middel van een simpele campagne die niet alleen vóór de vogels is, maar ook door de vogels.

Vogels op groot formaat

De bedreigde vogels laten zich onopgesmukt van hun beste kant zien. Ze vragen om aandacht en stellen zich voor aan het grote publiek en werken zo aan hun brand awareness. Buitenreclame is immers het meest geschikte medium om je bekendheid onder een breed, stads publiek snel op te bouwen. En daarbij biedt digitale buitenreclame extra dimensies: haarscherp bewegend beeld, lokale relevantie en interactie.

Augmented Reality

Middels Interactive Augmented Reality brengen Ocean en KesselsKramer de vogels zoveel mogelijk tot leven en interacteren zij met de toeschouwers. Zo loopt bijvoorbeeld de bontbekplevier mee met het voorbijlopende publiek en volgt de roerdomp, met zijn flexibele kop, de beweging van een toeschouwer.

Mijn vogelvinder.nl

Om de gebrekkige vogelkennis op een leuke manier op te krikken heeft de Vogelbescherming een gratis tool ontwikkeld. Deze vogelwegwijzer, in de vorm van een web-app voor de smartphone, is ontwikkeld samen met waarneming.nl die waarnemingsdata verzamelt over de mondiale biodiversiteit ter ondersteuning van onderzoek en natuurbehoud. Nadat de roerdomp, strandplevier en de kanoet de aandacht via de digitale schermen hebben getrokken, verwijzen ze naar mijnvogelvinder.nl waarmee je vogels kan vinden, herkennen en beluisteren.

Een laagdrempelige opstap om de algehele vogelkennis en daarmee betrokkenheid van het publiek naar een hoger niveau te tillen. Doorgaans ziet de Vogelbescherming liever tien vogels in de lucht, maar voor dit initiatief hebben ze een uitzondering gemaakt: beter één vogel op een groot formaat scherm, dan tien in de lucht. Dit ten gunste van het algehele vogelbekendheid en -bewustzijn in Nederland en daarmee een stevige basis voor de zo noodzakelijke Vogelbescherming.

DCC Amsterdam

De Digital Creative Competitie Amsterdam. Dé competitie waarbij reclamebureaus, mediabureaus, ontwerpstudio’s, digital agencies, merken en eigenlijk alle creatieven de grenzen te verleggen binnen Digital Out of Home. De winnaars ontvangen een prijs van €100.000 tot €500.000 euro aan bruto mediawaarde. Ben jij creatief en heb je een fantastische idee voor een campagne? Doe dan mee met de competitie in 2022. Houd de pagina DCC Amsterdam in de gaten, meer informatie volgt snel.

Deel op